Điện thoại   Điện thoại iOS


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Điện thoại iOS 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names