Điện thoại   Điện thoại Windows Phone


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Điện thoại Windows Phone 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names